ʻOhina Palapala Na KHA

Mai ka makahiki 2008 mai, alulike akula mākou me nā hui noʻeau a me kekahi mau kānaka like ʻole i mea e ʻohiʻohi ai a i mea e mālama ai i nā waihona o nā palapala pili kānāwai koʻikoʻi. No ka mea, he mau palapala e pili ana i kō kākou moʻolelo. ʻO ka loaʻa, he mau palapala kahiko e kuhi ana i ka ʻōlelo a me nā manaʻo o nā kūpuna e pili ana i nā nīnau nui no ia mea he kānāwai a me ka pilina o ua ʻōnaehana kānāwai i nā kānaka maoli ʻōiwi o Hawaiʻi nei. I ʻike ka mea heluhelu, he mau Papa Kuhikuhi no nā Palapala Kahiko e kuhi ana i kēlā me kēia waihona. Ke hana nei mākou i paʻi i nā kiʻi kikohoʻe no nā palapala a pau o ua poʻe waihona nei.

ʻOhina