Nā ʻOhina Palapala o Kēia Manawa

ʻOhina

Aia ka waihona ʻo Paul Markham Kahn ma ka Hale Waihona Palapala Kahiko o Hawaiʻi Mokuʻāina. ʻŌlelo ʻia, he ʻoi kelakela kona ʻano ma ka honua nei. ʻOhiʻohi maiau ʻia nā palapala a pau o kēia waihona i loko o nā makahiki he 40 i mea e mālama mau ai i nā palapala Hawaiʻi e like me nā puke like ʻole. Ma ia waihona nei, nānā nui ʻia ka moʻolelo kahiko o Hawaiʻi nei, a me nā moʻolelo o nā haole i hiki mua mai ai i kēia pae ʻāina me ka moʻolelo o kēia au hou a kākou e noke mai nei. Laulā a ʻano nui kēia waihona, a he ʻelima ona palapala kumu kona no nā Kānāwai mua i pūlima ʻia e ka Mōʻī Kamehameha III ma ka makahiki 1852. E like me ka ʻike no ka waihona a kona palapala kuhikuhi e kuhi mai nei: ʻaʻole o kāna mai ka waiwai o kēia waihona nei.

The Kahn collection is of great importance, both to Hawaii and Internationally . . . [the collection contains] material [that] now appears for sale only very infrequently, and it would be impossible for a collector beginning today to recreate such a holding within a lifetime, or for an institutional collection to build a comparative holding without unlimited budget and a succession of adventurous and skillful curators; even then, many of the unique materials in the collection would never be duplicated.

Na Punawaiola i hana i kiʻi kikohoʻe no ka waihona ʻo Kahn. ʻO ka loaʻa he 215 mea hoʻokomo pepa, me 30,682 palapala o loko. ʻOiai, ua hana ʻia nā kiʻi kikohoʻe he nui, ʻaʻole hoʻi i hana ʻia nā mea a pau, a he nui ke koena koe. Ua hoʻomāhele mua ʻia ka waihona ʻo Kahan ma lalo o 42 kumuhana no ka hana hoʻonohonoho ma ka Hale Waihona Palapala Kahiko o ka Mokuʻāina o Hawaiʻi nei, a hiki nō i ka mea ʻimi noiʻi e ʻimi i kona palapala a pau ma o ka “Kahn Collection Catalogues and Index" (Kahn Catalogue Vol 1, Kahn Catalogue Vol 2, Kahn Index, Kahn Valuation). Ma muli o kona nui, ua manaʻo ʻia e hana i kiʻi kikohoʻe o kekahi māhele o ka waihona ʻo Kahn ma kahi o ka mea holoʻokoʻa. Ua manaʻo pū ʻia, e nānā i nā palapala ʻano nui no ka hana a ke Aupuni, nā palapala pili kānāwai, a me nā moʻolelo hoihoi ʻē aʻe no ka wā kahiko i hala nei. Ua hoʻāʻo akula mākou e hoʻonoho i nā kiʻi kikohoʻe i loaʻa ma ke kumuhana nui o nā palapala a i ʻole ma lalo o ke keʻena Aupuni nāna i hana. Aia nā Helunui (call number) i loko o nā kaha apo (parentheses) (e laʻa me 18/15).

Komisina o Nā ʻĀina no ka Lehulehu

E heluhelu mai

Nā Moʻolelo o Hawaiʻi

E heluhelu mai

Kiaʻāina o Hawaiʻi

E heluhelu mai