Nā Palapala ʻOihana o ka ʻAhaʻōlelo

He nui ʻino nā Moʻolelo e mālama ʻia nei ma loko o ka hōʻiliʻilina Legislature (ke mālama ʻia nei ma ka State Archives). Ua wae pono a hoʻokikohoʻe ʻia kekahi mau māhele o ua hōʻiliʻilina nei i mea e hiki ai ke ʻike ʻia ke ʻano o ka ʻikepili e loaʻa nei i loko o laila. Aia i loko o kēia hōʻiliʻilina, i wae pono ʻia, nā Moʻoʻōlelo o ka ʻAhaʻōlelo no ka wā Aupuni a Lepupalika, a me ka hōʻiliʻilina Palapala ʻOihana, kahi e mālama ʻia nei nā pila i kuni ʻole ʻia ai ka lā, nā kānāwai, a me nā palapala no nā makahiki 1843 a hiki i 1845. Ua hoʻonohonoho ʻia ua mau palapala nei ma ka makahiki, a laila ma ke kaʻina helu, inā ua pili.

Eia ke kaʻana aku nei ʻo Punawaiola i kēia hōʻiliʻilina i hoʻokikohoʻe ʻia, kahi e mālama ʻia nei ʻehā waihona me ona mau kiʻi he ʻeono haneli ma ka pākahikahi. Ua hiki ke loaʻa aku kēia mau palapala ma o ka hoʻohana ʻana i ka Hawaiʻi State Archives’ Records of the Legislature Finding Aid. Hoʻonoho ʻia kēia mau hōʻiliʻilina ma lalo o “Records of the Legislature of the Hawaiian Kingdom: 1840-1893” (Pūkaʻina 221, 222), a me “Records of the Legislature” (Pūkaʻina 223).

Hiki nō ke loaʻa nā kiʻi i loko o kēia waihona ma ke kaomi ʻana o nā loulou waihona ma lalo iho nei.

 • Journal of the Legislature, Kingdom Era
 • - Buke Oihana o ka Ahaolelo, Helu 1, Hawaiian, Manuscript
  - He Buke No ka Ahaolelo o ke Aupuni, Helu 2, Buke 2, Hawaiian, Manuscript
  - Buke 3, Ahaolelo o ke Aupuni o Hawaii, Helu 3, June 18, 1847, Hawaiian, Manuscript
  - Journal of the House of Nobles, 1841 through 1850, English, Typescript
  - He Buke No ka Ahaolelo o ke Aupuni, 1851-1853, English, Typescript
  - Journal of the House of Representatives, 1851 through 1853, English, Typescript
  - He Buke No ka Ahaolelo o ke Aupuni, 1854, Helu 1, Hawaiian, Manuscript
  - Journal of the House of Nobles, 1851 through 1854, English, Manuscript
  - He Buke No ka Ahaolelo o ke Aupuni, 1854, Helu 2, English, Manuscript
  - Journal of the House of Representatives, 1854, English, Typescript
  - He Buke No Ka Ahaolelo o ke Aupuni, 1855, Hawaiian, Manuscript
  - Journal of the House of Nobles, Regular and Special Sessions, 1855, English, Manuscript
  - He Buke No ka Ahaolelo o ke Aupuni, 1856, Hawaiian, Manuscript
  - Journal of the House of Representatives, Regular and Special Sessions, 1855, English, Typescript
  - He Buke No ka Ahaolelo o ke Aupuni, 1858-1859, Hawaiian, Manuscript
  - Journal of the House of Representatives, 1858 through 1859, English, Typescript
  - He Buke No ka Ahaolelo o ke Aupuni, 1860, Hawaiian, Manuscript
  - Journal of the House of Nobles, 1856-1860, English, Manuscript
  - Journal of the House of Representatives, Session of 1860, English, Typescript
  - He Buke No ka Ahaolelo o ke Aupuni, 1862, Hawaiian, Manuscript
  - Journal of the House of Nobles, 1862, English, Manuscript
  - Journal of the House of Representatives, Session of 1862, English, Typescript
  - Journal of the Legislative Assembly, 1864, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, 1866, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, Extraordinary Session, 1867, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, 1868, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, 1870, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, 1872, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, Extraordinary Session, 1873, English, Manuscript
  - Journal of the Extraordinary Session of the Legislative Assembly, 1874, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, 1874, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, 1876, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, 1878, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, 1880, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, 1882, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, 1884, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, 1886, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, Special Session, 1887, English, Manuscript
  - Journal of the Legislative Assembly, 1888, English, Manuscript
  - Journal of the Legislature of 1890, English, Manuscript
  - Journal of Legislature of 1892, v.1., English, Manuscript
  - Journal of Legislature of 1892, v.2., English, Manuscript
 • Journal of the Legislature, Republic Government Era
 • - Senate Reports 1895, English, Typescript
  - Senate Journal of Executive Session 1895, English, Typescript
  - Journal of the House of Representatives, Special Session of 1895, English, Typescript
  - Senate Journal of Regular Session 1896, English, Typescript
  - Journal of the House of Representatives, Regular Session of 1896, v.1., English, Typescript
  - Journal of the House of Representatives, Regular Session of 1896, English, Typescript
  - Journal of the House of Representatives Regular Session of 1896, v.2., English, Typescript
  - Senate Journal of Extra Session, 1897, English, Typescript
  - Senate Journal 1898, v.1., English, Typescript
  - Senate Journal 1898, v.2., English, Typescript
  - Journal of the House of Representatives, Regular Session of 1898, English, Typescript
  - Journal of the House of Representatives, Regular Session of 1898, v.2., English, Typescript
 • General Records
 • - General Records, 1843 Bills and Laws,
  - General Records, 1845 Bills and Laws, 222-1-16, 1845
  - General Records, 1845 Bills and Laws, 222-1-15, 1845
  - General Records, No Date, Bills and Laws,