Hoʻokuʻu Kuleana

Mai ka makahiki 2008 mai, alulike akula mākou me ka Waihona Palapala Kahiko ʻo Hawaiʻi Mokuʻāina i paʻi ʻia ai ka hapanui o nā ʻohina palapala pili kānāwai mai kēia waihona mai. ʻO nā palapala a mākou e hōʻike ai, he mea hoʻomaopopo kēia wale nō. ʻO nā palapala ma loko o kēia ʻohina, he kākau limahiō kō loko paha, a laila, i kekahi manawa, he mea i hiki ʻole ke heluhelu pono ʻia ma muli o ka mākuakua a me ke kākau limahiō ʻana ma ka palapala. Ua hoʻokikohoʻe ʻia nā palapala a pau e like me kō lākou hoʻonohonoho ʻia ʻana a me ke kaʻina ʻia ʻana ma o ka mālama ʻana a ka Waihona Palapala Kahiko o Hawaiʻi Mokuʻāina. E hoʻolale mākou i nā mea kipa e nānā pono i nā palapala kumu ma ka Waihona Palapala Kahiko o Hawaiʻi Mokuʻāina. E hōʻole mākou i ke kuleana a pau no nā mea hewa a i ʻole nā mea i loaʻa ʻole ma loko o nēia pūnaewele a Punawaiola (penei ke ʻano: nā ʻaoʻao hulihia, nā mea paʻewa, a i ʻole nā paʻi hewa). E hoʻomau mākou no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kaha pūnaewele ʻo Punawaiola, a penei ke ʻano o kekahi mau hana: ka hoʻomīkololia ʻana o ke kaha pūnaewele, ka hoʻololi ʻana o nā mea ʻike, a i ʻole ka “functionality” nō hoʻi.

E hoʻolale mākou i nā mea kipa e nānā pono i nā palapala pono pilikino o ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa: https://manoa.hawaii.edu/privacy/