Komisina o nā ʻĀina Mōʻī

Mai nā makahiki 1857, a me 1861-1895 mai nā palapala o kēia waihona. ʻO ka loaʻa he 22 mea hoʻokomo pepa ka huina, a he 2,381 Puke Leka (Nā Puke Leka v.1-3, 1874-1878, 1888-1893, 1894-1895), a me kekahi Puke Leka hou aku i unuhi ʻia (Letterbook Translation Transcript, 1874-1878), ma muli o ke ʻano haki wale a weluwelu o ia poʻe palapala kahiko loa. E loaʻa nā palapala kumu ma o ka hoʻohana ʻana i nā palapala kōkua a kuhikuhi a ke Keʻena ʻOihana Kumuwaiwai ʻĀina (Pūkaʻina 368). Wahi a ka Waihona Palapala Kahiko o Hawaiʻi Mokuʻāina, penei nā mea a pau o kēia waihona:

[C]orrespondence between the Commissioners of Crown Lands, land agents, government officials, lessees, applicants, and petitioners. Letters are written in Hawaiian and English. Correspondence contains transmittals of lease payments; acknowledgments and receipts for payments; lease issues such as rent improvements, expirations, cancellations, renewals, stipulations and terms of leases, and transfers; and petitions. Correspondence also discusses cattle and sheep grazing, feral goats, rice cultivation, sugar cane cultivation, tree cutting, and water usage by lessees.

Hiki nō ke loaʻa nā kiʻi i loko o kēia waihona ma ke kaomi ʻana o nā loulou waihona ma lalo iho nei.

 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming 1866 - 1887
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming 1889, D - K
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming 1889, R - Z
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming 1890, A - C
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming 1890, D - K
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming 1890, L - Z
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming 1891, A - G
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming 1891, H - K
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming 1891, L - Z
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming 1892, A - B
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming 1892, C- K
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming 1892, L - Z
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming 1893, A - Z
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming Jan. - Sept. 1888
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming Oct. - Dec. 1888
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming, 1889, A - C
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming, 1889, L - P
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Incoming, n.d., 1861-1877
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Lease Appln. Apr. - Dec. 1887
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Mem. of Agreement, 1861
 • Correspondence of the Crown Lands Commission Misc. Invt., n.d., 1873-1880
 • Minutes of the Crown Lands Commission Meetings, 1865 - 1873
 • Minutes of the Crown Lands Commission Meetings, 1888 - 1895